dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego

Robert Stawarz