Rada Programowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Prorektor ds. Nauki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 Akademia Ignatianum

Dr hab. Filip Musiał, prof. Ign.

Prorektor ds. Studenckich

Akademia Ignatianum w Krakowie

 Akademia Muzyczna w Krakowie

 Prof. Adam Korzeniowski

Prorektor ds. Studenckich

Akademia Muzyczna w Krakowie 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Prof. Piotr Bożyk

Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Akademia Wychowania Fizycznego

Prof. dr hab. Edward Mleczko

Prorektor ds. Nauki

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Prof. dr hab. Konrad Wołowski

Dyrektor Instytutu

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Prof. dr hab. Adam Maj

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Dyrektor Instytutu

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. zw. dr hab. Maria Kapiszewska

Prorektor ds. Nauki i Nauczania

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

Prof. dr hab. Dorota Segda

Prorektor PWST

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Uniwersytet Ekonomiczny

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Prorektor ds. Nauki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Colegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

dr Maciej Matłok

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Collegium Medicum

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 Uniwersytet Rolniczy

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Kuratorium Oświaty

Aleksander Palczewski

Kuratorium Oświaty w Krakowie