Patroni honorowi

 

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu RP

Radosław Sikorski

Komisja Europejska

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Lena Kolarska – Bobińska

 Minister Edukacji Narodowej

 Minister Edukacji Narodowej

Joanna Kluzik – Rostkowska

Misterstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 Małopolski Urząd Wojewódzki

Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller

 Marszałek Wojwództwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marek Sowa

Urząd Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa

Prof. Jacek Majchrowski

 Rada Miasta Krakowa

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Przewodniczący

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski