Organizatorzy

GŁÓWNY ORGANIZATOR

Współorganizatorzy
Festiwalu Nauki w Krakowie:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie    Akademia Ignatianum w Krakowie    Akademia Muzyczna w Krakowie   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN      Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN   Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN    Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie   Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Krakowie