Komitet Organizacyjny

 

 

PRZEWODNICZĄCY dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

dr inż. Paweł Kurtyka

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH

dr inż. Paweł Gara

dr inż. Michał Bembenek

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 Akademia Ignatianum

mgr Aleksandra Walczyk

Akademia Ignatianum w Krakowie

 Akademia Muzyczna w Krakowie

mgr Joanna Czech

Akademia Muzyczna w Krakowie

 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

dr Roman Dziadkiewicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 Akademia Wychowania Fizycznego

mgr Piotr Słomiński

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

mgr Katarzyna Kozielec

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 Instytut Fizyki Jądrowej PAN

dr hab. Paweł Brückman

dr hab. Paweł Bilski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

dr hab. Nika Spiridis

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 Krakowska Akademia

 mgr Agata Bień – Krawiec

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 

mgr Ewa Gawłowska

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Politechnika Krakowska

mgr Lidia Ponanta

mgr Elżbieta Niechciał

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 Uniwersytet Ekonomiczny

dr hab. Janusz Fudaliński

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Monika Marzec

mgr Joanna Kulawik

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Colegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 

 dr Jakub Kenig

mgr Wiesław Pyrczak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

mgr lic. Monika Winiarska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy

dr Barbara Kępys

mgr inż. Joanna Roczniewska – Cieślik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Kuratorium Oświaty

Maria Zapała

Kuratorium Oświaty w Krakowie