Instytucje zaproszone

 

 Instytut Ochrony Przyrody PAN Instytut Ochrony Przyrody PAN
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzuem Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
 Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Krakowie
 Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

 Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

 Porozumienie Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie Porozumienie Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
Urząd Statystyczny w Krakowie  Urząd Statystyczny w Krakowie