NAUKOWE MIASTECZKO FESTIWALOWE RYNEK GŁÓWNY W KRAKOWIE

ABB – Centrum Badawcze ABB w Krakowie
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AI – Akademia Ignatianum w Krakowie
ASP – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
IFJ – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
IKiFP – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
KAAFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nautilus (Muzyka w Twoim Domu)
PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UMK – Urząd Miasta Krakowa
UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
UR – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie